سامسونگ و احتمال عرضه ساعت هوشمند هیبریدی

سامسونگ و احتمال عرضه ساعت هوشمند هیبریدی

خوانندگان موبایلستان آگاهی دارند که تنها چند شرکت هنوز به بازار ساعت هوشمند علاقه نشان داده و برنامه عرضه مدل جدید دارند و در این میان شایعات جدید از سامسونگ و احتمال عرضه ساعت هوشمند هیبریدی خبر داده و نوید از محصولی هیجان انگیز دارند.