به دنبال کارآفرین اقتصادی و متخصص هستیم

به دنبال کارآفرین اقتصادی و متخصص هستیم

دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷، نشست خبری با عنوان «بازاریابی و فروش مدرن» با رویکرد بازاریابی دیجیتالی با حضور مدیرعامل موسسه ایران مایند و اھالی رسانه در ھتل قلب رجائی تهران برگزار شد.   در ابتدای این نشست آق... ادامه ...