پناه بر طنز ، از شر گرانی و نا امیدی

پناه بر طنز ، از شر گرانی و نا امیدی

چرا این روزها بیشتر از هر زمان دیگری به تماشای فیلمها و سریالهای طنز نیاز داریم؟ ارتباط، سرگرمی، رها شدن در زمان و مکان و فاصله گرفتن از موقعیت کنونی از کارکردهای سینما و تلویزیون است. کارکردی که با شگفت... ادامه ...