ساخت تلفن همراه هوشمند برای کودکان به نام phoneKid

ساخت تلفن همراه هوشمند برای کودکان به نام phoneKid

به تازگی کمپانی اسپانیایی به نام EscudoWeb از جدیدترین محصول خود در کنگره جهانی موبایل ۲۰۱۸رونمایی کرد. این سازه که phoneKid نام دارد در واقع تلفن همراه هوشمندی برای کودکان است که به والدین اجازه می دهد تا بتوانند زمان و چگونکی استفاده از این دستگاه توسط فرزندان خود را به آن دیکته کنند.