ساخت تلفن همراه هوشمند برای کودکان به نام phoneKid

ساخت تلفن همراه هوشمند برای کودکان به نام phoneKid

بر اساس اطلاعات منتشر شده در پژوهشی در رابطه به اعتیاد به تلفن های همراه هوشمند، ۴۷ درصد از والدین آمریکایی تصور می کنند که فرزندانشان به تلفن های همراه هوشمند خود اعتیاد دارند. با این حال نیازی به نگران... ادامه ...