هدف بانک مرکزی از ایجاد محدودیت برای USSD چیست؟

هدف بانک مرکزی از ایجاد محدودیت برای USSD چیست؟

با رشد روز افزون تکنولوژی٬  گوشی‌های موبایل دیگر تنها ابزاری برای مکالمه و یا فرستادن پیام‌های کوتاه نیستند. خرید خدمات و استفاده از سرویس‌های بانکی یکی از مواردی است که با صرفه جویی در زمان و هزینه٬ ... ادامه ...