ممنون از مطلبتون
من اگر بخوام زمانی از باقی آرزوهام چشم پوشی کنم و این گوشی رو بخرم حتما رنگ آبی رو میگیرم. رنگ قلم متفاوت در این رنگ عالیه