فیس‌بوک آزمایشگاه تولید برنامه‌های همراه خود را تعطیل کرد

فیس‌بوک آزمایشگاه تولید برنامه‌های همراه خود را تعطیل کرد

فیس بوک تعطیلی آزمایشگاه Creative Labs خود را که دو سال قبل برای طراحی برنامه های تلفن همراه تاسیس شده بود، تایید کرده است.فیس بوک حتی صفحه اینترنتی Creative Labs را هم از دسترس خارج کرده و سه برنامه طر... ادامه ...