افزایش چشمگیر فروش گوشی های هوشمند در خاورمیانه و آفریقا

افزایش چشمگیر فروش گوشی های هوشمند در خاورمیانه و آفریقا

آمارهای جدید منتشر شده نشان می دهد که فروش گوشی های هوشمند در خاورمیانه و آفریقا به طرز چشم گیری در حال افزایش است.بر اساس این آمارها، در سه ماهه سوم سال ۲۰۱۵ میزان فروش گوشی های هوشمند در مناطق یاد شده ۳۱ درصد... ادامه ...