المپیاد تکنسین‌ها نمونه‌ای داخلی از مسابقات جهانی مهارت

المپیاد تکنسین‌ها نمونه‌ای داخلی از مسابقات جهانی مهارت

با حمایت سامسونگ “دومین المپیاد تکنسین‌های ایران” برگزار می‌شود المپیاد تکنسین‌ها نمونه‌ای داخلی از مسابقات جهانی مهارت     تهران، ۲۱ آذر، روابط عمومی سامسونگ…

سامسونگ برای دومین سال، المپیاد تکنسین‌های ایران را برگزار می‌کند

سامسونگ برای دومین سال، المپیاد تکنسین‌های ایران را برگزار می‌کند

سامسونگ برای دومین سال، المپیاد تکنسین‌های ایران را برگزار می‌کند امید برای جوانان     سامسونگ برای دومین سال متوالی المپیاد تکنسین‌های ایران را با…