المپیاد تکنسین‌ها نمونه‌ای داخلی از مسابقات جهانی مهارت

المپیاد تکنسین‌ها نمونه‌ای داخلی از مسابقات جهانی مهارت

با حمایت سامسونگ “دومین المپیاد تکنسین‌های ایران” برگزار می‌شود المپیاد تکنسین‌ها نمونه‌ای داخلی از مسابقات جهانی مهارت     تهران، ۲۱ آذر، روابط عمومی سامسونگ…