الکترونیک آرتز بازی های ورزشی بیشتری را برای PC منتشر خواهد کرد

الکترونیک آرتز بازی های ورزشی بیشتری را برای PC منتشر خواهد کرد

در زمان‌های گذشته شاهد بودیم شرکت الکترونیک آرتز تمامی عناوین ورزشی خود را برای پلتفرم رایانه‌های شخصی منتشر می‌کرد. اما در زمان حال تنها بازی ورزشی منتشر شده از سوی الکترونیک آرتز برای رایانه‌های شخصی... ادامه ...