۵ دستگاه برتر نمایشگاه IFA

۵ دستگاه برتر نمایشگاه IFA

شاید بتوان کنفرانس IFA را به عنوان بزرگ ترین فستیوال تلفن های همراه هوشمند، تبلت ها، فناوری های پوشیدنی و سایر دستگاه های الکرترونیکی دانست. همه ساله بسیاری از کمپانی های مشهور فعال در زمینه فناوری در این کنفرا... ادامه ...