ال جی جی ۶ در تاریخ ۲۶ آوریل در هند راه اندازی خواهد شد

ال جی جی ۶ در تاریخ ۲۶ آوریل در هند راه اندازی خواهد شد

ال جی جی ۶ در تاریخ ۲۶ آوریل در هند راه اندازی خواهد شد شرکت ال جی در حال برنامه ریزی برای راه اندازی پرجمدار۲۰۱۷ خود ال جی G6 در هند در تاریخ ۲۶ آوریل است. این شرکت ارسال دعوت نامه برای این رویداد به ... ادامه ...