ال جی V30 و یک رنگ بسیار زیبا

ال جی V30 و یک رنگ بسیار زیبا

به نظر می رسد که یکی از راه های بازاریابی کمپانی ها برای تلفن های همراه هوشمند پرچم دار خود ارائه رنگی جدید برای آنها است که این اقدام طی چند ماه از پس از تاریخ رونمایی این دستگاه ها انجام می شود زیرا بسیاری از افراد در این بازه زمانی کم تر به سراغ خرید این تلفن های همراه هوشمند رفته و برای خرید نسل جدید آنها صبر می کنند.