سرقت اطلاعات شخصی توسط اپلیکیشن اندروید فیسبوک

سرقت اطلاعات شخصی توسط اپلیکیشن اندروید فیسبوک

برنامه اندروید فیسبوک از مدتی قبل اطلاعات شخصی کاربران را جمع آوری می کرده است. در صورتی که شرکت فیسبوک اعلام کرده این مساله را همه کاربران از قبل می دانستند، اما اکثرا این مساله را سرقت اطلاعات نامیده اند.