آپدیت ماه ژانویه اندروید برای گوگل پیکسل و نکسوس ارسال شد

آپدیت ماه ژانویه اندروید برای گوگل پیکسل و نکسوس ارسال شد

ماه میلادی دیگری شروع شده و ما منتظر آپدیت جدید ماهانه اندروید بودیم.حال باید به این آپدیت ماه ژانویه اندروید خوش آمد گویی کنیم.گوگل به طور معمول اول دوشنبه هر ماه این آپدیت را بیرون میداد.اما امسال به خاط... ادامه ...