طراحی جدید اموجی ها توسط گوگل برای اندروید O

طراحی جدید اموجی ها توسط گوگل برای اندروید O

طراحی جدید اموجی ها توسط گوگل برای اندروید O اندروید O و ویژگی‌های جدید آن در کنفرانس گوگل ۲۰۱۷ معرفی شد. در این اندروید اموجی‌ها تغییرات زیادی کرده اند. به طوری که همه اموجی‌ها  در اندروید O دوباره طر... ادامه ...