افت شاخص بورس برای صنعت تکنولوژی آمریکا بعد از انتخاب ترامپ

افت شاخص بورس برای صنعت تکنولوژی آمریکا بعد از انتخاب ترامپ

روز گذشته همانطور که در خبرها خواندید، دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا برگزیده شد که البته انتشار این خبر بهت و حیرت بسیاری را به دنبال داشت. از طرفی، از چند ماه قبل نیز اهالی دره سیلیکون نگر... ادامه ...