مدیر عامل شرکت شیاومی لی ژوئن تایید کرد گوشی شیاومی می ۶ در ماه آوریل انتشار خواهد یافت

مدیر عامل شرکت شیاومی لی ژوئن تایید کرد گوشی شیاومی می ۶ در ماه آوریل انتشار خواهد یافت

مدیر عامل شرکت شیاومی لی ژوئن تایید کرد گوشی شیاومی می ۶ در ماه آوریل انتشار خواهد یافت در طول یک جریان زنده، مدیر عامل شرکت شیاومی لی ژوئن تایید کرد که دستگاه شیاومی می ۶ در این ماه انتشار خواهد یافت. او ... ادامه ...