راه اندازی سرویس انتقال وجه نقد بین کاربران آیفون

راه اندازی سرویس انتقال وجه نقد بین کاربران آیفون

سرویس انتقال وجه برای کاربران آیفون در راه است اپل به دنبال بستن قرارداد با شرکت های مالی برای راه اندازی سیستم انتقال وجه نقد نقطه به نقطه برای کاربران خود است. با این سرویس کاربران آیفون قادر خواهند ... ادامه ...