اپلیکیشن اندازه گیری گوگل برای تمام دستگاه‌هایی که از ARCore پشتیبانی می‌کنند، منتشر شد!

اپلیکیشن اندازه گیری گوگل برای تمام دستگاه‌هایی که از ARCore پشتیبانی می‌کنند، منتشر شد!

اپلیکیشن اندازه گیری گوگل که تا پیش از این در اختیار دستگاه‌های گوگل Tango قرار داشت، اکنون برای تمام دستگاه‌هایی که از ARCore پشتیبانی می‌کنند، منتشر شده است.