اندروید اوریو و اندروید نوقا شباهت های زیادی دارند

اندروید اوریو و اندروید نوقا شباهت های زیادی دارند

باید در نظر داشته باشیم که اندروید از ورژن ۵ به بعد شاهد تغییرات اساسی و بزرگ نبود. چرا که آپدیت های جدید برای اندروید ساختار اصلی را حفظ کرده و تنها دچار تغییرات ظاهری و ابزاری کوچکی می شوند. یکی از دلایل این ا... ادامه ...