گوگل فوتوز مرز رکورد یک میلیارد نصب فعال را شکست

گوگل فوتوز مرز رکورد یک میلیارد نصب فعال را شکست

امروز خبر رسید که تعداد نصب های فعال گوگل فوتوز از یک میلیارد نصب فعال گذشت. گوگل در جریان کنفرانس توسعه‌دهندگانش که هفته‌ی پیش برگزار شد، اعلام کرد سرویس گوگل فوتوز ماهانه میزبان بیش از ۵۰۰ میلیون کاربر فع... ادامه ...