تلگرام جدید دیگر اندروید ۲٫۲،۲٫۳ و ۳ را پشتیبانی نخواهد کرد.

تلگرام جدید دیگر اندروید ۲٫۲،۲٫۳ و ۳ را پشتیبانی نخواهد کرد.

برنامه پیام رسانی پرطرفدار تلگرام به صورت واضح اعلام کرد که دیگر نسخه های قدیمی اندروید ۲٫۲  ۲٫۳  و ۳ را پشتیبانی نخواه کرد.اگر نگاهی به بخش FAQ یا سوالات و جواب های وبسایت این برنامه بیندازیم این برنامه د... ادامه ...