نمایشگر اسمارت فون های آینده تقریبا هیچ انرژی استفاده نمی کنند !

نمایشگر اسمارت فون های آینده تقریبا هیچ انرژی استفاده نمی کنند !

    همانطور که می دانید ، یکی از عوامل اصلی مصرف انرژی در اسمارت فون های امروزی ، صفحه نمایش بزرگ و البته با کیفیت در آنهاست.به همین دلیل است که همواره توصیه می شود نور صفحه نمایش گوشی را حد... ادامه ...