نگاهی بر تکنولوژی های حسگر اثر انگشت و نحوه عملکرد آنها

نگاهی بر تکنولوژی های حسگر اثر انگشت و نحوه عملکرد آنها

این روزها دیگر سنسورهای تشخیص خطوط روی انگشان ما، صرفا مختص موبایل های پرچمدار نیستند و تجربه سال گذشته نشان داد که میان رده ها نیز به چنین حسگرهایی مجهز شده اند. امسال حتی می توان انتظار داشت که شاهد مجه... ادامه ...