اغلب دوستان مجازی در فیس بوک، اهمیتی برای شما قائل نیستند

اغلب دوستان مجازی در فیس بوک، اهمیتی برای شما قائل نیستند

بسیاری از افرادی که از فیس‌بوک استفاده می‌کنند، چند صد دوست مجازی دارند؛ اما مساله‌ اینجا است که همه‌ی ما تنها با شماری محدودی از این دوستان در ارتباط هستیم. این موضوعی است که تحقیقاتی که به تازگی انجام ش... ادامه ...