شایعه : همکاری و سرمایه گذاری اپراتور Orange با همراه اول !!!

شایعه : همکاری و سرمایه گذاری اپراتور Orange با همراه اول !!!

صبح امروز با انتشار شایعه‌ای در بازار بورس در زمینه‌ی سرمایه‌گذاری اپراتور فرانسوی اورنج در همراه اول شاخص این شرکت با رشد قابل توجهی روبه رو شده است. برخی شایعات در بازار حاکی است که این سرمایه‌گذاری در ج... ادامه ...