اولین فروش انفجاری گوشی اوپو R9s سبز فقط برای ۲ دقیقه

اولین فروش انفجاری گوشی اوپو R9s سبز فقط برای ۲ دقیقه

اولین فروش انفجاری گوشی اوپو R9s سبز فقط برای ۲ دقیقه فروش گوشی اوپو R9s در رنگ جدید سبز در تاریخ ۱ آوریل در چین اتفاق افتاد. و اکنون گزارش ها نشان می دهد که تمامی این گوشی های جدید در عرض چند دقیقه به فرو... ادامه ...