شهروند اوکراینی نامش را به «آیفون ۷» تغییر داد تا این موبایل را به دست آورد

شهروند اوکراینی نامش را به «آیفون ۷» تغییر داد تا این موبایل را به دست آورد

یک شرکت کامپیوتری در شهر کیف اوکراین وعده داد به پنج نفر اولی که اسمشان را به صورت رسمی و قانونی به «آیفون ۷» تغییر دهند، یک دستگاه از این موبایل را هدیه خواهد داد. به همین خاطر «اولکساندر تورین» شهروند ۲۰ ... ادامه ...