“اوک داک” و ورود واقعیت به دنیای “واقعیت افزوده”

“اوک داک” و ورود واقعیت به دنیای “واقعیت افزوده”

“اوک داک” می‌تواند واقعیت اطراف را به دنیای واقعیت مجازی وارد کند و دنیای واقعیت افزوده خود را خلق کند. تیمی از شرکت ToneTree یک پایه موسوم به “اوک داک” (Oak Dock) را برای گوشی آیفون طراحی کرده است که وا... ادامه ...