اچ‌تی‌سی استفاده از تبلیغ اجباری در تلفن‌های کاربران را تکذیب کرد

اچ‌تی‌سی استفاده از تبلیغ اجباری در تلفن‌های کاربران را تکذیب کرد

امروزه بسیاری از شرکت‌های تولید کننده به سراغ تبلیغات رفته‌اند تا بتوانند از طریق این کار به‌صورت جانبی درآمدی ویژه را داشته باشند. اولین نمونه…