بررسی تغییرات سونی اکسپریا XZ در نسخه های جدید

بررسی تغییرات سونی اکسپریا XZ در نسخه های جدید

بررسی تغییرات سونی اکسپریا XZ در نسخه های جدید برداشت آرام ۹۶۰ فریم در ثانیه مربوط به دوربین گوشی سونی اکسپریا XZ در اکتبر سال گذشته بود و این ویژگی در حال حاضر به نظر یک ویژگی قدیمی میاد چرا که سونی د... ادامه ...