اپل iTunes Match را برای ذخیره ۱۰۰ هزار قطعه موسیقی بروزرسانی کرد

اپل iTunes Match را برای ذخیره ۱۰۰ هزار قطعه موسیقی بروزرسانی کرد

سرویس iTunes Match که تا به حال کاربران اپل قادر بودند ۲۵ هزار موسیقی در آن ذخیره کنند، حال با دریافت بروزرسانی ظرفیت آن به ۱۰۰ هزار قطعه موسیقی افزایش یافته است. همان طور که اِدی کیو معاون ارشد بخش سر... ادامه ...