سرویس نقشه اپل تاکنون ۲.۵ میلیون گزارش ایراد از سوی کاربران دریافت و رفع کرده است

سرویس نقشه اپل تاکنون ۲.۵ میلیون گزارش ایراد از سوی کاربران دریافت و رفع کرده است

نقشه اپل در حال حاضر کاربران نسبتا زیادی دارد؛ اما این سرویس در ابتدا دارای مشکلات بسیاری بود که اکنون اپل اعلام کرده در طول چهار سال گذشته ۲.۵ میلیون ایراد را در این خصوص برطرف کرده است. حدود ۴ سال پیش... ادامه ...