اپلیکیشن مدیریت یکپارچه حساب کاربری «ایرانسل من» با ویژگی‌های جدید

اپلیکیشن مدیریت یکپارچه حساب کاربری «ایرانسل من» با ویژگی‌های جدید

ویژگی‌های جدید اپلیکیشن «ایرانسل من»   ایرانسل از به‌روزرسانی اپلیکیشن مدیریت یکپارچه حساب کاربری «ایرانسل من» با ویژگی‌های جدید خبر داد. به گزارش روابط عمومی…