کنفرانس ایران کانکت ۲۰۱۶ برای ایران چه دستاوردی به همراه داشت

کنفرانس ایران کانکت ۲۰۱۶ برای ایران چه دستاوردی به همراه داشت

شرکت ارتباطات زیرساخت کنفرانس ایران کانکت ۲۰۱۶ را در روزهای ۱۶ و۱۷ شهریورماه برگزار کرد. بیش از ۲۰۰ شرکت بزرگ بین المللی در این کنفرانس شرکت کردند، کنقرانسی که در نوع خود بی سابقه بود. در جریان این کنفرانس... ادامه ...