ایسوس زنفون ۳ Max آپدیت سیستم عامل اندروید نوقا نسخه ۷٫۱٫۱ دریافت خواهد کرد

ایسوس زنفون ۳ Max آپدیت سیستم عامل اندروید نوقا نسخه ۷٫۱٫۱ دریافت خواهد کرد

ایسوس زنفون ۳ Max آپدیت سیستم عامل اندروید نوقا نسخه ۷٫۱٫۱ دریافت خواهد کرد ایسوس شروع به بروزرسانی سیستم عامل آندروید ۷٫۱٫۱ گوشی زنفون ۳ Max یا زنفون ۳ Deluxe کرده است. به این دلیل این تیتر به روز رسانی گیج کننده... ادامه ...