ساعت های هوشمند ایسوس بروزرسانی امنیتی دریافت کردند

ساعت های هوشمند ایسوس بروزرسانی امنیتی دریافت کردند

ساعت های هوشمند ایسوس ZenWatch و ZenWatch 2 بروزرسانی امنیتی دریافت کردند ایسوس  به روز رسانی جدید دستگاه های ساعت هوشمند ZenWatch (WI500Q) و ZenWatch2  (WI502Q) را آغاز کرده است. در این بروزرسانی پس از رس... ادامه ...