ممکن است ایسوس به دلیل فروش کم توسعه ی ساعت های ZenWatch را متوقف سازد

ممکن است ایسوس به دلیل فروش کم توسعه ی ساعت های ZenWatch را متوقف سازد

ممکن است ایسوس به دلیل فروش کم توسعه ی ساعت های ZenWatch را متوقف سازد شرکت ایسوس اولین ساعتی هوشمند ZenWatch خود را در پائیز ۲۰۱۴ معرفی کرد و سپتامبر سال بعد، ZenWatch 2.0 را رونمایی کرد و اواخر سال... ادامه ...