اشتراک گذاری باتری همه دستگاه های دیجیتالی توسط اختراع یک ایرانی

اشتراک گذاری باتری همه دستگاه های دیجیتالی توسط اختراع یک ایرانی

محمد رستمی فارغ التحصل رشته اطلاعات و علوم کامپیوتر دانشگاه ماساچوست آمریکاست که با همکاری پروفسور «گانیسان» از دانشگاه ماساچوست آمریکا فناوری رادیویی جدیدی را ابداع…