مکالمه رایگان ایرانسل برای مشترکین حاضر در مناطق سیل زده ایلام

مکالمه رایگان ایرانسل برای مشترکین حاضر در مناطق سیل زده ایلام

ایرانسل به مشترکین حاضر در مناطق سیل زده ایلام مکالمه رایگان اعطا کرد با هدف تسهیل ارتباطات مشترکان در مناطق سیل زده ایلام، یک ساعت از مکالمه های درون شبکه مشترکان ایرانسل، روز جمعه ۸ آبانماه، در این مناط... ادامه ...