مدیر پروژه خودروی خودران اپل را ترک کرد

مدیر پروژه خودروی خودران اپل را ترک کرد

با اینکه تا امروز اخبار و شایعات بسیاری پیرامون عرضه خودروی خودران کمپانی اپل منتشر شده و اشخصاص معتبری نظیر ایلانماسک هم عقیده دارند که این شرکت در حال کار بر روی خودروی خودران خود می باشد، اما هنوز هیچ مقام رسمی از... ادامه ...