بخشی از سهام ایمجینیشن به قیمت ۷۴۰ میلیون دلار خریداری شد

بخشی از سهام ایمجینیشن به قیمت ۷۴۰ میلیون دلار خریداری شد

ایمجینیشن امروز با قیمتی بالغ بر ۷۴۰ میلیون دلار به یک کمپانی چینی فروخته شد. این قیمت فروش برای ایمجینیشن تنها برای بخشی از سهام آن است و کل شرکت هنوز به صورت کامل فروش نرفته. این بخشها شامل تکنولوژی ... ادامه ...