دعوت نامه های گوگل آی/او به اینباکس کاربران رسید

دعوت نامه های گوگل آی/او به اینباکس کاربران رسید

کم کم به تاریخ برگزاری کنفرانس گوگل آی/او ۲۰۱۶ نزدیک می شویم. اکنون پس از اینکه گوگل در ماه گذشته، ثبت نام علاقه مندان به شرکت در کنفرانس سالانه توسعه دهندگان را آغاز کرد، دعوت نامه های افرادی که در ق... ادامه ...

207