بازگشت نوکیا ۸۱۱۰ نوستالژیک به دنیای تلفن های همراه

بازگشت نوکیا ۸۱۱۰ نوستالژیک به دنیای تلفن های همراه

به نظر می رسد که تجربه مناسب اچ ام دی گلوبال از عرضه دوباره تلفن همراه نوستالژیک نوکیا ۳۳۱۰ باعث شده است که امسال نیز این کمپانی بار دیگر یکی از تلفن های همراه نوستالژیگ نوکیا را دوباره زنده و عرضه کند.