شایعات مربوطه : آیا تلگرام این هفته فیلتر می شود یا خیر ؟

شایعات مربوطه : آیا تلگرام این هفته فیلتر می شود یا خیر ؟

طی روزهای گذشته شایعاتی مبنی بر آغاز فیلترینگ هوشمند تلگرام در کشور نقل محافل خبری شده و بسیاری از رسانه های داخلی به این موضوع پرداخته اند.امروز محمدعلی اسفنانی، عضو کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، فیل... ادامه ...