افزایش محبوبیت همراه‌های چینی در روسیه

افزایش محبوبیت همراه‌های چینی در روسیه

افزایش محبوبیت همراه‌های چینی در روسیه به نظر می‌رسد که تولید کنندگان تلفن‌های همراه چینی تمامی بازار جهانی را به تسخیر خود درآورده اند و در این میان حتی بازار خاصی مانند روسیه نیز به این همراه‌های چی... ادامه ...