کشف صدها نرم‌افزار مخرب در بازار نرم‌افزاری گوگل

کشف صدها نرم‌افزار مخرب در بازار نرم‌افزاری گوگل

کشف صدها نرم‌افزار مخرب در بازار نرم‌افزاری گوگل گروهی از محققان به‌تازگی به این نتیجه دست‌یافته‌اند که صدها نرم‌افزار قرار گرفته در بازار نرم‌افزاری گوگل یا همان پلی استور دارای رخنه‌های امنیتی ویژه‌ای ه... ادامه ...