سامسونگ به دنبال توسعه سامسونگ پی در بازار همراه‌های میان رده

سامسونگ به دنبال توسعه سامسونگ پی در بازار همراه‌های میان رده

سامسونگ به دنبال توسعه سامسونگ پی در بازار همراه‌های میان رده کمپانی سامسونگ به‌احتمال‌زیاد در آینده‌ای نه‌چندان دور پلتفرم پرداخت موبایلی خود که سامسونگ پی…