چت و بازی کردن؛ محبوب‌ترین فعالیت‌های آنلاین در بین کودکان خاورمیانه

چت و بازی کردن؛ محبوب‌ترین فعالیت‌های آنلاین در بین کودکان خاورمیانه

نفوذ اینترنت در خاورمیانه رشد ثابتی را برای دسترسی کودکان به مفاهیم در بر داشته است که بر خلاف آن، این موضوع در جهان کنترل شده است. اگرچه اینترنت یک ابزار مهم برای یادگیری و درک فرهنگ های مختلف است، ا... ادامه ...